wss wssa seba fr skates vertigo Бележ консулт
Montana skates session Montana skates session

Имаме удоволствието да Ви поканим на слалом събитието на годината, което ще се проведе в град Монтана, България на 15, 16 и 17 юни, 2018г. под открито небе.

Град Монтана отново ще бъде домакин на събитие, което е част от световните слалом серии. За поредна година Монтана събира хората, отдадени на инлайн скейтинга. И тази година ще има три слалом състезания - спийд, батъл и джъмп.

За музиката ще се погрижи ARTONE - Известен със своя оригинален, дълбок, разнообразен и емоционално наситен стил, Artone има много музикални проекти зад гърба си.

Събитието е част от календара на Българска ролер-скейт федерация.

Няма такси за участие,
Очакваме ви в Монтана!

ДАТИ

 • 15 юни – Тренировъчен ден за всички дисциплини
 • 16 юни – Състезания
 • 17 юни – Резервен ден

ОРГАНИЗАТОРИ

Магазин за кънки Vertigo Skates, Спртен клуб Vertigo skates

СПОНСОРИ

Vertigo Skates, FR Skates, SEBA

УЧАСТНИЦИ

Всички местни и чуждестранни инлайн скейтъри, които имат желание да се включат.

СЪСТЕЗАТЕЛЕН ТЕРЕН

40 х 25 метра, на открито, шлайфан бетон.

НАЧИН НА УЧАСТИЕ

Възрастови групи – няма ограничения

ПРАВИЛА

 • 1. Официални правила на WSSA
 • 2. Няма ограничение на броя на участниците от определен отбор
 • 3. Музиката ще бъде предоставена от организаторите

СЪДИИ

 • Теди Тиери (Франция)
 • Велислава Благоева (България)
 • Николай Ючормански (България)
 • Шандор Дума (Унгария)
 • Анна Хорват (Унгария)

КЛАСИРАНЕ

В зависимост от резултатите, първите трима ще бъдат наградени

РАЗХОДИ

 • 1. Без такса за участие
 • 2. Нощувки, храна и транспорт
  (Всеки участник е отговорен за подсигуряването на нощувките, транспорта и храната)

Програма

Петък, 15.06.2018 - Тренировъчен ден

Събота, 16.06.2018

 • 9:00ч - 9:45ч - Регистрация и тренировки спийд слалом
 • 10:00ч - 10:20ч - Спийд слалом мъже - квалификации
 • 10:30ч - 10:50ч - Спийд слалом жени - квалификации
 • 11:00ч - 11:20ч - Тренировки
 • 11:30ч - 11:50ч - Спийд слалом мъже - финали
 • 12:00ч - 12:30ч - Спийд слалом жени - финали

 • 12:30ч - 14:00ч - Почивка

 • 14:00ч - 14:20ч - регистрация (мъже и жени) и тренировки
 • 14:30ч - 15:00ч - Батъл мъже
 • 15:00ч - 15:20ч - Тренировки батъл жени
 • 15:30ч - 16:00ч - Батъл жени

 • 16:30ч - 17:30ч - Джъмп

 • 18:00ч - Награждаване

Неделя, 17.06.2018 - Резервна дата

We would like to invite you to participate in Vertigo Skates Slalom Battle. The event will take place in town of Montana, Bulgaria in open air on 15-17 June, 2018.

The town of Montana will host the event that is а part from the World Slalom Series. The idea of the event is to bring together people committed to inline skating. This year there will be three slalom disciplines– speed, battle and jump.They will be held according to the official rules of WSSA. There will be an international judge (authorized by the association) and two local judges.

The prices will be provided by SEBA. There won't be any participate taxes, but all the expences for accommodation, transport and food will be paid by the participants.

ARTONE will be responsible for the music. He is known for his original, deep, lush and soulful style. He has got many musical projects behind his back and with these projects he has assembled a remarkable line of tracks

The event is part of the calendar of the Bulgarian roller-skate federation.

We hope to see you in Montana!
Best Regards

DATES

 • 15 June – Training day for all disciplines
 • 16 June – Competition day
 • 17 June – Relax day

ORGANIZERS

Skates shop Vertigo Skates, Club Vertigo skates

SPONSORS

Vertigo Skates, FR Skates, SEBA

PARTICIPANTS

Everyone who wants to take part in it.

COMPETITION VENUES

40m х 25m, open air, polished concrete.

METHOD OF PARTICIPATION

Age groups – no limitations

RULES

 • 1. General Rules on Freestyle Skating Rules & Regulations in WSSA shall be applied.
 • 2. The number of participants of each team is not limited.
 • 3. Music for Freestyle Slalom must be collected by the Judges Committee

JUDGES

 • Teddy Thierry (France)
 • Velislava Blagoeva (Bulgaria)
 • Nikolay Yuchormanski (Bulgaria)
 • Sandor Duma (Hungary)
 • Anna Horvath (Hungary)

RANKING

According to the result of each event, the top 3 (three) athletes will be awarded

EXPENSES

 • 1. No fees for the participants
 • 2. Accommodation, meals and local transportation
  (Every participant is responsible for his/her accommodation, transport and food during the event.

Schedule

Friday, 15.06.2018 - Training day

Saturday, 16.06.2018

 • 9:00ч - 9:45ч - Registrations speed and warm-up
 • 10:00ч - 10:20ч - Speed slalom men - qualifications
 • 10:30ч - 10:50ч - Speed slalom women - qualifications

 • 11:00ч - 11:20ч - Warm-up

 • 11:30ч - 11:50ч - Speed slalom men - finals
 • 12:00ч - 12:30ч - Speed slalom women - finals
 • 12:30ч - 14:00ч - Lunch break
 • 14:00ч - 14:20ч - Registrations battle and warm-up
 • 14:30ч - 15:00ч - Battle men
 • 15:00ч - 15:20ч - Warm-up women
 • 15:30ч - 16:00ч - Battle women

 • 16:30ч - 17:30ч - Jump

 • 18:00ч - Awards

Sunday, 17.06.2018 - Relax day

Contact us